Management ds. klimatu

Ochrona klimatu interesuje nas wszystkich! Hanzeatyckie Miasto Stralsund jest świadome swej odpowiedzialności w tej sprawie, reagując na nią zintegrowaną koncepcją klimatyczną. Każdy, kto tu mieszka, pracuje lub przybywa w odwiedziny, może przyczynić się do tego, by Miasto osiągnęło zamierzone cele związane z ochroną klimatu.

W roku 2011 Rada Miejska Hanzeatyckiego Miasta Stralsund uchwaliła Stralsundzką Koncepcję Ochrony Klimatu (KSK). Od lipca 2012 r. Miasto zatrudnia managerkę ds. ochrony klimatu.
Jest ona konsultantką i koordynatorką prac poszczególnych partnerów. Do jej zadań należą:

  • wspieranie Hanzeatyckiego Miasta Stralsund w osiągnięciu celów związanych z ochroną klimatu
  • wprowadzenie w życie koncepcji ochrony klimatu i jej ciągły rozwój
  • prowadzenie bilansu CO2
  • public relations w sprawie ochrony klimatu

Portret miasta


Tradycja i nowoczesność: Rok założenia miasta – 1234 – jest nie tylko łatwy do zapamiętania, jest on także początkiem fascynującej 780-letniej historii Stralsundu.

Dalsze informacje