Miejskie przedsiębiorstwa i udziały

Przedsiębiorstwa – o różnym statusie prawnym – realizują z polecenia Hanzeatyckiego Miasta Stralsund wielostronne zadania związane z funkcjonowaniem Miasta. Wykonują one zadania o różnorakim charakterze, ważne ze względu na interes gospodarczy i społeczny. Hanzeatyckie Miasto Stralsund jest bezpośrednim, bądź pośrednim udziałowcem w tychże przedsiębiorstwach, będących jako pracodawcy i inwestorzy ważnym czynnikiem gospodarczym dla Miasta.

Przegląd miejskich przedsiębiorstw i udziałów

Zaopatrzenie miasta i utylizacja odpadów

 • SWS Stadtwerke Stralsund GmbH
  • SWS Seehafen Stralsund GmbH
  • REWA Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH
  • SWS Energie GmbH
  • SWS Natur GmbH

Sprawy socjalne i życie kulturalne

 • Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH
 • Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gemeinnützige GmbH
 • Theater Vorpommern GmbH

Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, wspieranie gospodarki, rozwój miasta

 • Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH
 • Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH
 • Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum GmbH
 • Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH
 • Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH

Inne przedsiębiorstwa i udziały

 • Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH
 • Berufsförderungswerk Stralsund GmbH

Portret miasta


Tradycja i nowoczesność: Rok założenia miasta – 1234 – jest nie tylko łatwy do zapamiętania, jest on także początkiem fascynującej 780-letniej historii Stralsundu.

Dalsze informacje