Nadburmistrz

Prezydent (Nadburmistrz) miasta Dr.-Ing. Alexander Badrow

Od 13 października 2008 dr inżynier Alexander Badrow (partia CDU) jest Prezydentem Miasta Stralsund (Oberbürgermeister). 26 kwietnia 2015 został ponownie wybrany, 65,1 % głosów. Jego druga kadencja będzie trwała kolejne 7 lat.

Informacje na temat zadań nadburmistrza i jego życiorys.

Zadania

Nadburmistrz

 • jest prawnym przedstawicielem Gminy.
 • kieruje administracją.
 • jest odpowiedzialny za fachową i kompetentną realizację zadań i prawidłowe funkcjonowanie administracji.
 • przygotowuje uchwały Rady Miejskiej i je realizuje.
 • jest odpowiedzialny za realizację bieżących zadań administracji.
 • organizuje wewnętrzną strukturę administracji, reguluje podział zadań.
 • jest przełożonym wszystkich pracowników administracji.
 • podejmuje decyzje personalne w ramach uchwalonego przez Radę Miejską planu stanowisk.

Życiorys dr. inż. Alexandra Badrowa

 • urodzony 25 października 1973 w Stollberg, ewangelik, żonaty, troje dzieci
 • 1992 – 1997 studia inżynierii budowlanej na Politechnice Drezdeńskiej (TU Dresden)
 • 1997 – 2003 pracownik naukowy Politechniki Drezdeńskiej
 • 2003 – 2005 kierownik działu ds. komunikacji miejskiej i regulacji ruchu we Frankfurcie nad Menem
 • 2005 – 2008 kierownik wydziału ds. ulic i zieleni miejskiej Hanzeatyckiego Miasta Stralsund, odpowiedzialny za budownictwo podziemne, budownictwo wodne i budowę mostów, drogi, zieleń miejską oraz regulację ruchu
 • od 13 października 2008 Nadburmistrz Hanzeatyckiego Miasta Stralsund
 • 26 kwietnia ponownie wybrany 65,1 % głosów
 • od 2007 członek Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU)
Kontakt
Hansestadt Stralsund | Oberbürgermeister | Postfach 2145 | GERMANY
Telefon
0049 3831 252 273
Telefax
0049 3831 252 52 273

Portret miasta


Tradycja i nowoczesność: Rok założenia miasta – 1234 – jest nie tylko łatwy do zapamiętania, jest on także początkiem fascynującej 780-letniej historii Stralsundu.

Dalsze informacje