Kultura i oświata

Różnorodność tematyczna muzeów, inscenizacji teatralnych i wystaw, kino i kabaret, koncerty na wolnym powietrzu, święta miasta oraz barwna mieszanka imprez charakteryzują krajobraz kulturalny Stralsundu.

Miasto dysponuje również znakomitą strukturą oświaty, jak i wielością różnorodnych propozycji umożliwiających zarówno realizację szans, jak i ich finansowanie. Politechnika (University of Applied Sciences) jest uczelnią o charakterze międzynarodowym, Szkoła Techniczna Marynarki w Parow to najnowocześniejsza szkoła niemieckiej marynarki wojennej.

Imprezy masowe

Dni Wallensteina w Stralsund

Dni Wallensteina (Wallensteintage), w lipcu www.wallensteintage.de

Festiwal Nadbałtycki (Ostseefestspiele), od czerwca do sierpnia www.ostseefestspiele.de

Długa Noc Otwartych Zabytków, co roku w pierwszą sobotę września www.lange-nacht-stralsund.de

Bieg przez Most Rugijski (Rügenbrückenlauf), co roku w trzecią sobotę października www.ruegenmarathon.de

Jarmark Bożonarodzeniowy, co roku w grudniu www.weihnachtsmarkt-stralsund.de

Muzeum Kulturalno-Historyczne

Muzeum Kulturalno-Historyczne

Mające już 150 lat Muzeum Kulturalno-Historyczne w Stralsundzie jest najstarszym muzeum Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Jego dumą jest pochodząca z czasów Wikingów złota biżuteria znaleziona na wyspie Hiddensee. Strona internetowa Muzeum Kulturalno-Historyczne

Wystawa Światowego Dziedzictwa

Wystawa Światowego Dziedzictwa

Od 2002 roku „Historyczne Stare Miasta Stralsundu i Wismaru“ są częścią Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tą tematyką zapoznać się można na Wystawie Światowego Dziedzictwa, prezentowanej codziennie w budynku przy Ossenreyerstraße 1, w godzinach od 10:00 do 17:00. Strona internetowa Historyczne Stare Miasta Stralsundu i Wismaru

Krajobraz teatralny

Teatr StiC-er

Duże i mniejsze sceny Hanzeatyckiego Miasta Stralsund przyciągają widzów swymi spektaklami. Oprócz zawodowych aktorów Teatru Pomorza Przedniego, również młodzi artyści teatru Stic-er zaskakują swoimi umiejętnościami. W „kościele kultury“  św. Jakuba odbywają się koncerty, próby i spektakle teatralne, seanse filmowe, wystawy oraz różnego rodzaju targi.

Szkoła Muzyczna

Szkoła Muzyczna © SES_fotograf Jörn Lehmann

Szkoła Muzyczna utrzymuje się ze środków komunalnych i jest ważnym elementem oświatowo-kulturalnego krajobrazu Stralsundu. Program nauczania cechuje połączenie tradycji i nowoczesności. Od lat intensywne kontakty utrzymują szkoły muzyczne ze Stralsundu i Stargardu Szczecińskiego (nasze miasto partnerskie). Poprzez Polsko-Niemieckie Centrum Muzyczne stworzono w obu miastach warunki umożliwiające intensywny kontakt i współpracę zarówno na dziś, jak i na przyszłość. Strona internetowa Szkoła Muzyczna

Biblioteka Miejska

Biblioteka Miejska Hanzeatyckiego Miasta Stralsund

Stralsundzka Biblioteka Miejska ma swą siedzibę na historycznym Starym Mieście, w jednym z domów kupieckich. Poddane obszernym pracom konserwatorskim stare mury goszczą dziś na pięciu piętrach nowoczesne centrum medialne. Strona internetowa Biblioteka Miejska

Archiwum Miejskie

Klasztor Joannitów z Archiwum Miejskim

Swymi zasobami składającymi się z 9.000 dokumentów, ksiąg miejskich od 1270 r., ksiąg obywatelskich od 1319 r., 3.000 metrów bieżących akt oraz z około 3.000 rękopisów Archiwum Miejskie odzwierciedla i ilustruje bogatą historię hanzeatyckiego Stralsundu.

Politechnika (University of Applied Sciences) w Stralsundzie

Studiować w Stralsund

Politechnika (University of Applied Sciences) w Stralsundzie jest szkołą o charakterze kampusu, w której indywidualność i wielość możliwości kształtowania procesu studiów są tak samo oczywiste, jak troska o ciągłe doskonalenie oferty usług dla naszych studentów. Strona internetowa Fachhochschule

Szkoła Techniczna Marynarki w Parow

Szkoła Techniczna Marynarki w Parow

Szkoła Techniczna Marynarki w Parow jest najnowocześniejszą szkołą niemieckiej marynarki wojennej. Kształci ona techników marynarki od szeregowych żołnierzy po oficerów. Specjalizuje się w przekazywaniu wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych. Przede wszystkim szkoła oferuje fachowe wykształcenie czeladnicze i mistrzowskie.

Portret miasta


Tradycja i nowoczesność: Rok założenia miasta – 1234 – jest nie tylko łatwy do zapamiętania, jest on także początkiem fascynującej 780-letniej historii Stralsundu.

Dalsze informacje